Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021

28/08/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 1896/SGD&ĐT-TCCB ngày 19-8-2021 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-TTGDTX ngày 18-8-2021 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh về tuyển dụng viên chức. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng, chỉ tiêu, vị trí cần tuyển: 

– Số lượng, chỉ tiêu: 1 viên chức;

– Vị trí cần tuyển: Kế toán viên trung cấp (mã ngạch 06.032).

2. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ.

3. Điều kiện của người đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện chung

a) Thí sinh có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Điều kiện cụ thể

Những người tham gia dự tuyển phải đảm bảo tiêu chuẩn được quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11-11-2019 của Bộ Tài chính tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

4. Nội dung, trình tự xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Phỏng vấn về các kiến thức liên quan đến năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ.

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận Phiếu: Người dự tuyển hoàn chỉnh hồ sơ theo Mục 4 của Thông báo này và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện từ ngày 1-9-2021 đến hết ngày 30-9-2021, trong giờ hành chính (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

– Địa điểm nhận Phiếu: Phòng Hành Chính – Tổng hợp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh. Địa chỉ: Số 8, Hai Bà Trưng, phường An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp Phòng Hành Chính -Tổng hợp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre, điện thoại: 02753.821.030.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre thông báo đến cá nhân có nhu cầu, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định được biết và tham gia dự tuyển.

Nguồn tin: baodongkhoi.vn