Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

22/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-TTHTPTGDHNBC ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, được phê duyệt theo công văn số 3561/SGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể: 

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 04 người làm việc

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 02 vị trí, cụ thể:

S 

TT 

Vị trí việc làm  Chức danh  nghề nghiệp  Mã số  Số lượng  Ghi chú 
  1.  
Giáo viên  giáo dục khuyết tật  Giáo viên tiểu học hạng III  V.07.03.29  03   
  1.  
Nhân viên  Thư viện  Thư viện viên hạng IV  V.10.02.07  01   

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1. Vị trí việc làm giáo viên (Giáo viên Tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29):  

Có bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc tốt nghiệp cử nhân sư phạm giáo dục Tiểu học trở lên. 

– Có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (nếu có). 

3.2. Vị trí việc làm nhân viên Thư viên (Thư viên hạng IV – Mã số V.10.02.07): 

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. 

4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 21/6/2024 đến 20/7/2024 

– Địa chỉ tiếp nhận: 304 Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Hành chính) 

– Số điện thoại liên hệ: 0909 615 924 (gặp Anh Trung, bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển) 

5. Hình thức, nội dung xét tuyển:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

– Thời gian Vòng 1: ngày 22/7/2024  tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (dự kiến) 

– Thời gian Vòng 2: ngày 05/8/2024  tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (dự kiến) 

(Kế hoạch tuyển dụng chi tiết, thông báo triệu tập thí sinh, thông báo kết quả được đăng nhập thường xuyên trên website của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh tại địa chỉ: https://gdhnbinhchanh.hcm.edu.vn/) 

Nguồn: gdhnbinhchanh.hcm.edu.vn