Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

30/07/2020

Căn cứ Công văn số 4083/SYT-TCCB của Sở Y tế ngày 20/7/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm (Kế hoạch số 456/KH-KCXN ngày 03/7/2010);

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020:

I. Điều kiện, số lượng, tiêu chuẩn tuyển dụng

1) Điều kiện:

Người dự tuyển vào làm việc tại Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Thành phố thuộc Sở Y tế phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cụ thể:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển:

– Ngoại ngữ: theo Yêu cầu trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 2 trở lên hoặc tương đương.

Lưu ý: Trình độ ngoại ngữ được xét theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014. Các chứng chỉ ngoại ngữ khung năng lực 6 bậc cấp sau ngày 15/5/2019 thì phải thuộc danh mục các trường được cục quản lý chất lượng giáo dục công nhận (Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng).

– Tin học: yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Lưu ý: Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

2. Số lượng, tiêu chuẩn:

a)Số lượng: 07 người bao gồm:

– Vị trí:

+ Giám sát: 03 người.

+ Đào tạo, nghiên cứu khoa học: 01 người.

+ Công nghệ thông tin: 01 người.

+ Thủ kho: 01 người.

+ Quản trị kinh doanh: 01 người.

b) Tiêu chuẩn vị trí xét tuyển:

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

II. Hồ sơ dự tuyển

1. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử củaTrung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận của Trung tâm hoặc gửi theo đường bưu chính theo thông báo tuyển dụng.

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hồ sơ dự tuyển sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức:

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng tạm tuyển làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

3. Lưu ý khi nhận hồ sơ

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển của những trúng tuyển theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

III. Phí xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 500.000 đồng/thí sinh/lần (Dưới 100 thí sinh).

IV. Thời gian, địa điểm, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) theo quy định.

1. Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm. Dự kiến từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 19/8/2020 (Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h đến 17h).

2. Địa điểm và hình thức tiếp nhận:

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính– Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM. Số 75A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP. HCM.

ĐT: 028.38391090 (Ext:101 hoặc 105).

– Hình thức: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính.

V. Nội dung, thời gian, địa điểm xét tuyển

1. Nội dung xét tuyển: thực hiện 02 vòng

1.1. Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 do Ban Kiểm tra Phiếu thực hiện.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2 .

1.2. Vòng 2: Phỏng vấn

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố tổ chức phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút (Theo quy định Thông tư 03/2019/TT-BNV);

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Thời gian xét tuyển:

– Kiểm tra phiếu điều kiện dự tuyển (vòng 1): 21/08/2020 – 24/08/2020

– Thông báo triệu tập thi sinh đủ điều kiện: 26/8/2020 – 28/8/2020

– Phỏng vấn (vòng 2): 07/9/2020 – 11/9/2020

3. Địa điểm xét tuyển: 

– Hội trường 2 – Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM, 75A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn tin: csql.gov.vn