Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

24/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-TTKĐ ngày 09 tháng 9 năm 2020 và Kế hoạch số 508 ngày 21/10/2020 của Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận (Trung tâm) về tuyển dụng viên chức tại Trung tâm trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận năm 2020.

Trung tâm thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a. Người có đủ điều  kiện  sau  đây  không  phân  biệt  dân  tộc,  nam,  nữ,  thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí cần tuyển.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng Viên chức cần tuyển: 17 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– Tiếp nhận vào viên chức các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng: 01 chỉ tiêu Là người đang ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật tại Trung tâm, phải có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm, yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc).

– Xét tuyển viên chức công khai: 16 chỉ tiêu

(Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo thông báo này)

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 22/10/2020 đến hết ngày 22/11/2020.

– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận, số 347 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

– Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/01 thí sinh

– Điện thoại liên hệ: 722336

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 11 và tháng 12/2020

Địa điểm tổ chức xét tuyển:

Vòng 1: Tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận.

Vòng 2: Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 205 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

6.    Nội dung và hình thức xét tuyển:

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

b. Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

– Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút;

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Tất cả thông tin tuyển dụng viên chức của Trung tâm được đăng tải trên Website Sở Xây dựng và Báo Bình Thuận.

Trung tâm thông báo để những người quan tâm được biết./.

** Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng 

Biểu nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: sxd.binhthuan.gov.vn