Trung tâm Pháp y – Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

27/04/2021

Sở Y tế tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Pháp y năm 2021 như sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển: 01 chỉ tiêu gồm:

–  Bác sĩ khám chữa bệnh (hạng III): 01 chỉ tiêu;

2. Tiêu chuẩn dự tuyển

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Ngoại ngữ, tin học:

– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tương đương.

– Có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và tương đương.

3. Điều kiện dự tuyển

– Những người tốt nghiệp đại học, có Bằng tốt nghiệp không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và nguyện vọng phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cần tuyển của trung tâm Pháp y.

– Có đủ điều kiện về sức khỏe theo Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 10/8/1997 của Bộ Y tế  về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

4. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

– Cá nhân đăng ký dự tuyển bằng Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng qui định thì đơn vị tuyển dụng thông báo công khai trên thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng kế tiếp của đơn vị.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức phỏng vấn.

6. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký: là 30 ngày. Nhận hồ sơ bắt đầu từ 7h00 ngày 28/4/2021 đến 16h30 ngày 27/5/2021.

7. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thí sinh tham gia dự xét tuyển viên chức trực tiếp đến nộp Phiếu đăng ký tại Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Pháp y hoặc gửi theo đường bưu chính. Số điện thoại 02083 858 785 (trong giờ hành chính);

– Điạ chỉ: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Pháp y, tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Pháp y.

Nguồn tin: qlvbsoyte.thainguyen.gov.vn