Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

08/04/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/04/2021 đến hết ngày 07/05/2021

– Địa điểm: Phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, số 236 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau phieu tuyen dung viên chức

Nguồn tin: ttptquydat.stnmt.dongnai.gov.vn