Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2021

24/11/2021

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: trong giờ, ngày làm việc hành chính kể từ ngày thông báo đến ngày 23/12/2021.

– Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, 236 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: snv.dongnai.gov.vn