Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020

25/03/2020

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo 23/03/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính, Tổng hợp – Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: trienlamvhnt.vn