Trung tâm Trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

01/10/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-SNV ngày 24/9/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp;

Sở Tư pháp ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển

1. Số lượng viên chức cần tuyển

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 06 người

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện hiện tuyển dụng: 06 vị trí việc làm

Theo bảng nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo

II. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiệm sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm cần xét tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung kê khai trong phiếu.

Bản sao văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển.

Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện (hoăc tương đương) trở lên.

2. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 29/9/2021.

3. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP Phú Tân, phường Tân Phú, thành phô Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Mọi thông tin liên hệ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713. 860.205

Lưu ý: Các thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; các thi sinh chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

4. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV.  Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo nhu cầu công việc trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị sự nghiệp đã được giao. Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:

Vòng Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyền.

Hình thức thi: Phỏng vấn

2. Nội dung xét tuyển

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, gồm các nội dung sau: Các nội dung liên quan đến Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các nội dung liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

V. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 11/2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo

Địa điểm xét tuyển: Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP Phú Tân, phường Tân Phú, thành phô Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: binhphuoc.gov.vn