Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt 1 năm 2024

06/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-TTYTCG ngày 23/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt 1 năm 2024;
Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt 1 năm 2024, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN
– Số lượng người làm việc được giao năm 2024 là: 304 người.
– Chỉ tiêu viên chức cần tuyển của đơn vị năm 2024 là: 19 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế: 07 chỉ tiêu.
+ Trạm Y tế xã, thị trấn: 12 chỉ tiêu.

STT Đơn vị tuyển Vị trí việc làm cần tuyển Trình độ chuyên môn Chỉ tiêu tuyển
1 Khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Bác sĩ hạng III Bác sĩ Y khoa 03
Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng 02
Kỹ thuật Y hạng IV Cao đẳng hoặc Cử nhân phục hồi chức năng 01
Văn thư viên trung cấp hoặc Cán sự hoặc Kỹ thuật viên hạng IV – Đối với ngạch Văn thư viên: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

– Đối với ngạch cán sự: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hành chính.

– Đối với Kỹ thuật viên hạng IV: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

01
II Tại trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế
 

01

Trạm Y tế xã Bình Ninh Hộ sinh hạng IV hoặc Y tế công cộng hạng III –    Hộ sinh hạng IV: Cao đẳng Hộ sinh.

–  Y tế công cộng hạng III: Đại học Y tế công cộng.

 

01

02 Trạm Y tế

xã Hòa Tịnh

Bác sĩ hạng III hoặc Y tế công

cộng hạng III

–  Bác sĩ hạng III: Bác sĩ Y khoa.

–  Y tế công cộng hạng III: Đại học Y tế công cộng.

01
 

03

Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An Hộ sinh hạng IV hoặc Y tế công cộng hạng III –    Hộ sinh hạng IV: Cao đẳng Hộ sinh.

–  Y tế công cộng hạng III: Đại học Y tế công cộng.

 

01

 

04

Trạm Y tế xã Long Bình Điền Hộ sinh hạng IV Cao đẳng Hộ sinh. 01
Y tế công cộng

hạng III

Đại học Y tế công cộng. 01
 

05

Trạm Y tế xã Bình Phục Nhứt Bác sĩ hạng III Bác sĩ Y khoa. 01
Y sĩ hạng IV Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền 01
06 Trạm Y tế xã Lương Hòa Lạc Y sĩ hạng IV Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền 01
 

07

Trạm Y tế xã Thanh Bình Hộ sinh hạng IV Cao đẳng Hộ sinh. 01
Y tế công cộng hạng III Đại học Y tế công cộng. 01
08 Trạm Y tế xã Phú Kiết Y tế công cộng hạng III Đại học Y tế công cộng. 01
09 Trạm Y tế xã Tân Bình Thạnh Dược hạng IV Cao đẳng dược 01
Tổng cộng 19

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Đối tượng
Người muốn dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển; đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng lao động.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.3. Tiêu chuẩn dự tuyển đối với vị trí việc làm hạng III, hạng IV
Đối tượng dự tuyển có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển.
III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và thực hiện theo 02 vòng.
2. Nội dung xét tuyển viên chức:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:
2.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2:
a) Hình thức thi: Vấn đáp.
b) Nội dung thi vấn đáp: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi vấn đáp: Tối đa 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).
d) Thang điểm (vấn đáp): 100 điểm.
e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vấn đáp.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.

IV. HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức, gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ) (có đính kèm mẫu).
Lưu ý:
– Phiếu đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin cần thiết mới được xem là hợp lệ và được xem xét dự tuyển. Phiếu điền không đủ thông tin cần thiết sẽ bị loại và Trung tâm Y tế không trả lại cho người dự tuyển.
– Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. Các trường hợp không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
– Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ đối với những người không trúng tuyển.
– Trường hợp thí sinh đang trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp, phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn hiệu lực) mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.
2. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và tổ chức xét tuyển
2.1. Địa điểm nhận hồ sơ:
Người đăng ký dự tuyển gửi hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 50, ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.
2.2. Thời gian nhận hồ sơ:
Trong thời 30 ngày, kể từ ngày 30/5/2024 đến hết ngày 28/6/2024, trong giờ hành chính, ngày hành chính (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
– Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
– Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
2.3. Thời gian thi vấn đáp (vòng 2):
Dự kiến tổ chức thi vấn đáp (vòng 2) trong tháng 7/2024, sẽ có thông báo chính thức sau.
3. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Sau khi tổng hợp số lượng đăng ký dự thi, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thi sinh, cụ thể:
– Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;
– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;
– Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.
4. Thông báo tuyển dụng:
Thông báo tuyển dụng được đăng trên báo Ấp Bắc, trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Chợ Gạo, được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo; trên Website Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (http://ttytchogao.soytetiengiang.gov.vn) và thông báo rộng rãi đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Y tế qua Văn phòng điện tử.
5. Kết quả tuyển dụng:
Kết quả tuyển dụng được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị và trên Website Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (http://ttytchogao.soytetiengiang.gov.vn).
Các nội dung liên quan xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024: Thí sinh theo dõi tại trụ sở Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo và trên Website Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (http://ttytchogao.soytetiengiang.gov.vn).
Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 50, ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, hoặc liên hệ qua điện thoại số 027.33835229.

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt 1 năm 2024.

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-SYT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Sở Y
tế Tiền Giang về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-SYT ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Sở Y tế Tiền Giang về việc giao số người làm việc năm 2024;
Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt 1 năm 2024 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng được viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, đạt chuẩn về trình độ theo yêu cầu, có chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2. Yêu cầu
Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, biên chế được giao và quỹ tiền lương của đơn vị.
Tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng khách quan và đúng pháp luật. Việc tuyển dụng phải bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
II. NỘI DUNG TUYỂN CHỌN
1. Số lượng nhân sự cần tuyển
– Số lượng người làm việc được giao năm 2024 là: 304 người.
– Chỉ tiêu viên chức cần tuyển của đơn vị năm 2024 là: 19 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế: 07 chỉ tiêu.
+ Trạm Y tế xã, thị trấn: 12 chỉ tiêu.

STT Đơn vị tuyển Vị trí việc làm cần tuyển Trình độ chuyên môn Chỉ tiêu tuyển
I Khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Bác sĩ hạng III Bác sĩ Y khoa 03
Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng 02
Kỹ thuật Y hạng IV Cao đẳng hoặc Cử nhân phục hồi chức năng 01
Văn thư viên trung cấp hoặc Cán sự hoặc Kỹ thuật viên hạng IV –   Đối với ngạch Văn thư viên: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

–   Đối với ngạch cán sự: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hành chính.

–    Đối với Kỹ thuật viên hạng IV: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

01
II Tại trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế
 

01

Trạm Y tế xã Bình Ninh Hộ sinh hạng IV hoặc Y tế công cộng hạng III –     Hộ sinh hạng IV: Cao đẳng Hộ sinh.

–  Y tế công cộng hạng III: Đại học Y tế công cộng.

 

01

 

02

Trạm Y tế xã Hòa Tịnh Bác sĩ hạng III hoặc Y tế công cộng hạng III –  Bác sĩ hạng III: Bác sĩ Y khoa.

–  Y tế công cộng hạng III: Đại học Y tế công cộng.

 

01

 

03

Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An Hộ sinh hạng IV hoặc Y tế công cộng hạng III –     Hộ sinh hạng IV: Cao đẳng Hộ sinh.

–  Y tế công cộng hạng III: Đại học Y tế công cộng.

 

01

 

04

Trạm Y tế xã Long Bình Điền Hộ sinh hạng IV Cao đẳng Hộ sinh. 01
Y tế công cộng hạng III Đại học Y tế công cộng. 01
 

05

Trạm Y tế xã Bình Phục Nhứt Bác sĩ hạng III Bác sĩ Y khoa. 01
Y sĩ hạng IV Y sĩ đa khoa hoặc Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền 01
 

06

Trạm Y tế xã Lương Hòa Lạc Y sĩ hạng IV Y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền  

01

 

07

Trạm Y tế xã Thanh Bình Hộ sinh hạng IV Cao đẳng Hộ sinh. 01
Y tế công cộng hạng III Đại học Y tế công cộng. 01
08 Trạm Y tế

xã Phú Kiết

Y tế công cộng hạng III Đại học Y tế công cộng. 01
 

09

Trạm Y tế xã Tân Bình Thạnh  

Dược hạng IV

 

Cao đẳng dược

 

01

Tổng cộng 19

2. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển
2.1. Đối tượng
Người muốn dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế phải có đủ điều kiện
và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
2.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
2.2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển; đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng lao động.
2.2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.3. Tiêu chuẩn dự tuyển
Đối tượng dự tuyển có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và thực hiện theo 02 vòng.
2. Nội dung xét tuyển viên chức:
Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, như sau:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:
2.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị
trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2:
a) Hình thức thi: Vấn đáp.
b) Nội dung thi vấn đáp: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi vấn đáp: Tối đa 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).
d) Thang điểm (vấn đáp): 100 điểm.
e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vấn đáp.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
V. HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức, gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ) (có đính kèm mẫu).
Lưu ý:
– Phiếu đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin cần thiết mới được xem là hợp lệ và được xem xét dự tuyển. Phiếu điền không đủ thông tin cần thiết sẽ bị loại và Trung tâm Y tế không trả lại cho người dự tuyển.
– Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. Các trường hợp không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
– Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ đối với những người không trúng tuyển.
– Trường hợp thí sinh đang trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp, phải có
Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn hiệu lực) mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.
2. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và tổ chức xét tuyển
2.1. Địa điểm nhận hồ sơ:
Người đăng ký dự tuyển gửi hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 50, ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.
2.2. Thời gian nhận hồ sơ:
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, trong giờ hành chính (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
– Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
– Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
2.3. Thời gian thi vấn đáp (vòng 2):
Dự kiến tổ chức thi vấn đáp (vòng 2) trong tháng 7/2024, sẽ có thông báo chính thức sau.
Các nội dung liên quan xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024: Thí sinh theo dõi tại trụ sở Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo và trên Website Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (http://ttytchogao.soytetiengiang.gov.vn).
VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC
– Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí của đơn vị theo Quy chế chi tiêu
nội bộ năm 2024 được phê duyệt.
– Lệ phí xét tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Sau khi tổng hợp số lượng đăng ký dự thi, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thi sinh, cụ thể:
– Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;
– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;
– Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Y tế:
+ Thông báo tuyển dụng trên báo Ấp Bắc, Website Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (http://ttytchogao.soytetiengiang.gov.vn), Đài Truyền thanh – truyền hình huyện, niêm yết công khai tại bảng thông báo của đơn vị và thông báo rộng rãi đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Y tế qua văn phòng điện tử.
+ Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024, Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (trong tháng 6/2024).
– Hội đồng xét tuyển thành lập các Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và các Ban giúp việc Hội đồng xét tuyển sau 05 ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng xét tuyển.
– Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển, sau khi hết thời gian thông báo nhận hồ sơ dự tuyển.
– Hội đồng xét tuyển tổng hợp lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và danh sách thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, thông báo trên Văn phòng điện tử và trên website Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (http://ttytchogao.soytetiengiang.gov.vn) đồng thời niêm yết công khai tại bảng thông báo của đơn vị để thí sinh biết chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Hội đồng xét tuyển tổ chức sinh hoạt Quy chế xét tuyển cho các thí sinh tháng 7/2024.
– Tổ chức thi vấn đáp kỳ xét tuyển viên chức, dự kiến trong tháng 7/2024.
– Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 trên Văn phòng điện tử và trên website Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo (http://ttytchogao.soytetiengiang.gov.vn) đồng thời niêm yết công khai tại bảng thông báo của đơn vị.
– Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo ban hành quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định.
– Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo có trách nhiệm xây dựng tài liệu và tổ chức xét tuyển viên chức theo quy định; tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Trung tâm Y tế để phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ttytchogao.soytetiengiang.gov.vn