Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

28/04/2021

Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn