Trung tâm Y tế huyện Phú Bình, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

07/06/2021

Sở Y tế Thái Nguyên tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Phú Bình năm 2021, như sau:

Số lượng vị trí việc làm, chỉ tiên cần tuyển dụng:

1.1   Bác sĩ dự phòng (hạng III): 01 chỉ tiêu

1.2   Kế toán viên: 01

1.3   Y sĩ (hạng IV): 06 chỉ tiêu

1.4   Điều dưỡng (hạng IV): 01 chỉ tiêu

1.5   Điều dưỡng (hạng IV): 02 chỉ tiêu

1.6   Dân số viên (hạng III): 02 chỉ tiêu

Tổng số (06 vị trí việc làm): 13 chỉ tiêu

2. Tiêu chuẩn dự tuyển

2.1 Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

2.2 Từ đủ 18 tuổi trở lên;

2.3Có phiếu đăng ký dự tuyển;

2.4 Có lý lịch rõ ràng;

2.5  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

2.6  Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

2.7 Ngoại ngữ:

Các vị trí dự tuyển có trình độ đại học: Bác sĩ dự phòng hạng III, Kế toán viên, Dân số hạng III, có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương;

Vị trí Y sĩ hạng IV, Điều dưỡng hạng IV, Dược hạng IV: Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục-Đào tạo và tương đương.

2.8. Tin học: Trình độ tin học đại chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và tương tương.

Lưu ý: Không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ xét tuyển đối với những người:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Đang trong thời gian bị kỷ luật; những người chưa chấm dứt hợp đồng làm việc tại đơn vị đang sử dụng lao động đó, vi phạm kỷ luật lao động hoặc tự ý bỏ việc trong các cơ quan đơn vị Nhà nước.

3. Điều kiện dự tuyển:

– Những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có bằng tốt nghiệp không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và nguyện vọng phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cần tuyển của Trung tâm Y tế huyện Phú Bình;

– Có đủ điều kiện về sức khỏe theo Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 10/8/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức và Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

4. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

– Cá nhân đăng ký dự tuyển bằng phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì đơn vị tuyển dụng thông báo công khai trên thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử cơ quan và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng kế tiếp đơn vị.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức phỏng vấn đối với các vị trí việc làm: Bác sĩ hạng III, Hành chính tổng hợp;

+ Hình thức thực hành đối với các vị trí việc làm Y sĩ hạng IV, Điều dưỡng hạng IV, Dược hạng IV.

6. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận phiếu đăng ký: là 30 ngày, nhận hồ sơ bắt đầu từ 7h, ngày 1/6/2021 đến 16h30′ ngày 30/6/2021.

7. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thí sinh tham gia dự xét tuyển viên chức trực tiếp đến nộp phiếu đăng lý tại Phòng Tổ chức Hành chính – Kế hoạch nghiệp vụ – Tài chính kế toán, Trung tâm Y tế huyện Phú Bình hoặc theo đường bưu chính;

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Kế hoạch nghiệp vụ – Tài chính kế toán, Trung tâm Y tế huyện Phú Bình; tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại (trong giờ hành chính): 02083.936.333

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Phú Bình.

Nguồn tin: baothainguyen.vn