Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

09/03/2021

Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/03/2021 đến hết ngày 05/04/2021

– Địa điểm: Tại Phòng Hành chính – tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

>>>> Xem thêm: TTYT huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: ytethanhhoa.gov.vn