Trung tâm Y tế TP.Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

27/04/2021

Trung tâm Y tế TP.Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 18/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế TP. Sông Công. Địa chỉ: Số 370, Cách mạng tháng 8, Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: qlvbsoyte.thainguyen.gov.vn