Trung tâm Y tế Tx. Đông Triều, Quảng Ninh tuyển dụng bác sĩ năm 2024

05/04/2024

Trung tâm Y tế Tx. Đông Triều, Quảng Ninh tuyển dụng bác sĩ năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2024 đến hết ngày 15/07/2024.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Địa chỉ: phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: trungtamytethixadongtrieu.org.vn