Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây, Hà Nội tuyển dụng viên chức hợp đồng

05/04/2024

Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây, Hà Nội tuyển dụng viên chức hợp đồng, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/04/2024 đến hết ngày 10/04/2024.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: htcc.edu.vn