Trường Cao đẳng Luật miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

03/02/2021

Trường Cao đẳng Luật miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. Hình thức, chỉ tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng chung:

– Người dự tuyển viên chức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên

+ Có đơn đăng ký dự tuyển

+ Có lý lịch rõ ràng

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

+ Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

+ Có văn bằng đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm (theo từng vị trí tuyển dụng).

+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ ngoại ngữ Bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

+ Có Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

3. Chỉ tiêu, đối tượng và yêu cầu tuyển dụng từng vị trí: 5 chỉ tiêu trong đó:

– 1 chuyên viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/Marketing/Quản trị kinh doanh/Du lịch/Truyền thông và báo chí.

– 2 chuyên viên thực hiện nhiệm vụ trợ lý khoa: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/Quản lý giáo dục/Hành chính.

– 1 thư viện viên: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thông tin – Thư viện/Khoa học Thư viện/ Chuyên ngành khác có liên quan (Quản trị văn phòng, Luật) và có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– 1 thủ quỹ: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Tài chính – Kế toán/Kế toán/Tài chính ngân hàng.

II. Nội dung, hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Nội dung xét tuyển

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 – Vòng 2: Phỏng vấn; thực hành; thi viết. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển, người dự tuyển tham dự vòng 2 theo hình thức như sau: Phỏng vấn 30 phút đối với vị trí Thủ quỹ, Thư viện viên và Trợ lý khoa; Thực hành thuyết trình tư vấn tuyển sinh đối với vị trí Chuyên viên tuyển sinh 60 phút.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại); 02 ảnh cỡ 4 x 6.

– Lưu ý: Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nếu người dự tuyển đăng ký vào từ 02 vị trí trở lên hoặc trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng. Thí sinh ghi đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ để nhận thông báo của Trường.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Thời gian: Từ ngày 04/02/2021 đến hết ngày 15/3/2021.

Thời gian thực hiện xét tuyển: Dự kiến từ ngày 22/3 – 19/4/2021.

b) Địa điểm: hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư viện, Trường Cao đẳng Luật miền Nam – QL61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại: 02936.51.51.52, Email: cdlmn@moj.gov.vn. Hoặc liên hệ số di động 0389.867.114 gặp Ông Lê Văn Lý (Email: lvlytclvithanh@gmail.com).

Thí sinh vui lòng truy cập địa chỉ website của Trường:   http://caodangluatmiennam.edu.vn/ để cập nhật kịp thời thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: caodangluatmiennam.edu.vn