Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020

04/03/2020

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

– Bộ môn Kỹ thuật nuôi Thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản: (01 Nghiên cứu viên).

– Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản: (02 Nghiên cứu viên).

– Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học Tự nhiên: (01 Nghiên cứu viên).

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 20/3/2020.

3. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ  (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020

Nguồn tin: ctu.edu.vn