Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền Thông – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021

21/09/2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền Thông – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/09/2021 đến hết ngày 19/10/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền Thông, Đường Z115, Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: ictu.edu.vn