Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

07/07/2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/07/2021 đến hết ngày 16/07/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: ictu.edu.vn