Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020

18/11/2020

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/11/2020 đến hết ngày 12/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: iuh.edu.vn