Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

29/02/2020

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu cho 03 vị trí cần tuyển

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 17/02/2020 đến ngày 17/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới Phòng Tổ chức – Cán Bộ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ctump.edu.vn