Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 (Đợt 1)

25/03/2020

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 (Đợt 1) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/03/2020 đến hết ngày 14/04/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, tầng 2 nhà 11 tầng, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, 284 Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 (Đợt 1)

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 (Đợt 1) Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 (Đợt 1)

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 (Đợt 1)

Nguồn tin: tump.edu.vn