Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự năm 2021

11/03/2021

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/03/2021 đến hết ngày 20/03/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Số 2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự năm 2021

Nguồn tin: www.pnt.edu.vn