Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2024

06/04/2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024; Căn cứ Công văn số 4620/ĐHQGHN-TCCB ngày 04/12/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
1.1. Người có đủ các điều kiện sau
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác, không trái với quy định pháp luật theo yêu cầu của vị trí việc làm.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Số lượng, tên vị trí việc làm (VTVL) cần tuyển dụng và tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng
Căn cứ thực hiện: Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định số 588/ĐHQGHN-TCCB ngày 05/3/2021 của ĐHQGHN về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức; Quyết định số 3768/QĐ- ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của ĐHQGHN về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN.
2.1. Diện tiếp nhận vào làm viên chức

TT Vị trí Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan
Giảng viên Bộ môn Châu Âu học, Khoa Quốc tế học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL
Giảng viên Bộ môn Quan hệ Quốc tế, Khoa Quốc tế học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL
Nghiên cứu viên Trung tâm Biển và Hải đảo 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL

2.2. Diện xét tuyển viên chức

TT Vị trí Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan
Giảng viên Bộ môn Nghệ thuật học, Khoa Văn học 01 Có học vị tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển
(Ưu tiên người được HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS)
Giảng viên Bộ môn Trung Quốc học, Khoa Đông phương học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển

2.3. Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học và các tiêu chuẩn công việc khác

TT Tiêu chuẩn Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên
Trình độ ngoại ngữ Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học (Có minh chứng ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài; hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
Tin học Có khả năng ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Yêu cầu khác về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp – Đối với Giảng viên:
+ Có khả năng NCKH: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN. Cam kết có bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu.
+ Đối với diện tiếp nhận vào làm viên chức: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.
+ Đối với diện xét tuyển viên chức: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc cam kết có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng làm việc.
– Đối với nghiên cứu viên:
+ Có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học hoặc cam kết có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học trong thời hạn 01 năm kể từ khi ký hợp đồng làm việc.
Kỹ năng – Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học
Phẩm chất – Có phẩm chất đạo đức tốt
Ngoại hình/sức khoẻ – Có đủ sức khỏe
– Không nói ngọng, không nói lắp

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ.
3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
3.1.1. Đối tượng tiếp nhận viên chức
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
– Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Lý lịch khoa học theo Mẫu 02 có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác (photo minh chứng các sản phẩm khoa học kèm theo)
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.
– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp: Hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả tiếp nhận.
3.1.2. Đối với diện xét tuyển viên chức
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
– Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
– Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
– Lý lịch khoa học theo Mẫu 02 có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác (photo minh chứng các sản phẩm khoa học kèm theo).
– Bản minh chứng liên quan đến quá trình công tác: Quyết định tuyển dụng, sổ bảo hiểm xã hội hoặc sổ bảo hiềm xã hội điện tử, hợp đồng, các quyết định lương.
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp: Hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.
Lưu ý:
Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

3.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
– Thời gian:
+ Đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức : Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 22/4/2024 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), buổi Sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h00 đến 16h30.
+ Đối tượng xét tuyển viên chức: Từ ngày 08/4/2024 đến hết ngày 12/5/2024 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), buổi Sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h00 đến 16h30.
– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ (Phòng 602, Nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
– Điện thoại liên hệ: 0243.8585246.
3.3. Lệ phí dự tuyển:
500.000 đồng/người dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng).
4. Hình thức, nội dung, nguồn tuyển dụng:
4.1. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận vào làm viên chức
4.1.1. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
4.1.2. Tổ chức kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo hình thức:
– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Điểm kiểm tra, sát hạch tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn: 30 phút
– Thời gian thực hành giảng thử: 45 phút (đối với vị trí giảng viên)
– Nội dung phỏng vấn, thực hành:
+ Kiến thức chung: Các quy định có liên quan theo yêu cầu của ví trị việc làm cần tuyển; Luật Viên chức, Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; hiểu biết chung về ĐHQGHN; về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
+ Kiến thức chuyên môn: Đánh giá giảng thử (nội dung chuyên môn theo vị trí việc làm) đối với người dự tuyển vị trí giảng viên.
+ Kiểm tra khả năng sử dụng ngoại ngữ trong chuyên môn (do ứng viên đăng ký).
+ Kiểm tra khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.
c) Nguồn tuyển dụng và cách thức tiếp cận nguồn:
Ứng viên có ít nhất 5 năm công tác tại vị trí việc làm yêu cầu có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).
4.2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức: Phỏng vấn và thực hành
– Nội dung:
+ Kiến thức chung: Các quy định có liên quan theo yêu cầu của ví trị việc làm cần tuyển và các hiểu biết về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, về Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Kiến thức chuyên môn: đánh giá giảng thử đối với người dự tuyển vị trí giảng viên.
+ Kiểm tra khả năng sử dụng ngoại ngữ trong chuyên môn (do ứng viên đăng ký).
+ Kiểm tra khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của vị trí dự tuyển.
– Điểm phỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn và thực hành: 45 phút.
c) Nguồn tuyển dụng và cách thức tiếp cận nguồn:
– Nguồn tuyển: Các ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển dụng.
– Cách thức tiếp cận nguồn: Đăng tin tuyển dụng trên báo in hoặc báo điện tử, website của Trường, thông báo bằng văn bản tại nơi làm việc của Trường.
5. Thời gian tiếp nhận vào làm viên chức và xét tuyển viên chức:
Sẽ được thông báo trên Website: http://ussh.vnu.edu.vn/.
6. Địa điểm xét tiếp nhận vào làm viên chức và xét tuyển viên chức:
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập Website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tại địa chỉ http://ussh.vnu.edu.vn/ để cập nhật thông tin kịp thời.

Nguồn tin: ussh.vnu.edu.vn