Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

09/09/2020

Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/09/2020 đến hết ngày 16/10/2020

– Địa điểm: Trường Mầm non 30-4, Địa chỉ: Số 2 đường 4A, Khu Dân cư Vĩnh Lộc B, ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 Trường Mầm non 30-4, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

Nguồn tin: pgdbinhchanh.hcm.edu.vn