Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

16/09/2020

Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/09/2020 đến hết ngày 02/10/2020

– Địa điểm: Trường THCS Hậu Giang, 176/1A Đường Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Nguồn tin: thcshaugiang.hcm.edu.vn