Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

16/09/2020

Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, bao gồm 05 giáo viên và 04 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/09/2020 đến hết ngày 08/10/2020

– Địa điểm: Trường THCS Hoàng Lê Kha, 383- 391 Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường THCS Hoàng Lê Kha, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thcshoanglekha.hcm.edu.vn