Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

16/09/2020

Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu giáo viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 03/10/2020

– Địa điểm: Trường THCS Phú Định, 94 Bis Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phú Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thcsphudinh.hcm.edu.vn