Trường THPT An Nhơn Tây, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025

10/07/2024

Trường THPT An Nhơn Tây, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/07/2024 đến hết ngày 08/08/2024

– Địa điểm: Trường THPT An Nhơn Tây, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký

Nguồn tin: thptannhontay.hcm.edu.vn