Trường THPT Nam Sài Gòn, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025

01/07/2024

Trường THPT Nam Sài Gòn, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

:

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

 

blank blank

blank blank

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: thptnamsaigon.hcm.edu.vn