Trường THPT Tân Thông Hội, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025

10/07/2024

Trường THPT Tân Thông Hội, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024 – 2025, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 31/07/2024

– Địa điểm: Trường THPT Tân Thông Hội, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank blank blank blank blank blank blank blank

 

Nguồn tin: thpttanthonghoi.hcm.edu.vn