Trường THPT Trung Lập, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025

10/07/2024

Trường THPT Trung Lập, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/07/2024 đến hết ngày 08/08/2024

– Địa điểm: Trường THPT Trung Lập, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

blank blank blank

blank blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thpttanthonghoi.hcm.edu.vn