Trường Tiểu học Mỹ Thủy, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025

08/07/2024

Trường Tiểu học Mỹ Thủy, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

Theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, thành phó Hồ Chí Minh năm 2024.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

Nguồn tin: thmythuy.hcm.edu.vn