Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

17/09/2020

Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, bao gồm 04 giáo viên và 02 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 15/10/2020

– Địa điểm: Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, 634 Đường Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thphamvanchi.hcm.edu.vn