Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

16/09/2020

Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 16/10/2020

– Địa điểm: Trường Tiểu học Trương Công Định, 205/42/2 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường Tiểu học Trương Công Định, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thtruongcongdinh.hcm.edu.vn