Trường Trung cấp Nghề thương mại du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

22/06/2021

Trường Trung cấp Nghề thương mại du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn