TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

28/09/2021

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/09/2021 đến hết ngày 31/10/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, KP9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: dongnaicdc.vn