TT Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021

02/06/2021

TT Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/05/2021 đến hết ngày 16/06/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp, TT Quy hoạch xây dựng, số 46 đường 1/5, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sxd.vinhlong.gov.vn