TT Thể dục thể thao Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

13/03/2021

TT Thể dục thể thao Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/03/2021 đến hết ngày 19/03/2021

– Địa điểm: Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1, số 1, Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh .

*****Chi tiết cụ thể như sau:

TT Thể dục thể thao Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 TT Thể dục thể thao Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

TT Thể dục thể thao Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 TT Thể dục thể thao Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 TT Thể dục thể thao Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: www.thethaoquan1.org.vn