TTYT huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

13/09/2021

TTYT huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 06/10/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, khu Trung Phú, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: ytehauloc.ytethanhhoa.gov.vn