UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

28/04/2021

UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn