UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

29/04/2021

UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 27/05/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cẩm Mỹ, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: cammy.dongnai.gov.vn