UBND huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2021

06/01/2022

UBND huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/12/2021 đến hết ngày 19/01/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – UBND huyện Cần Giờ, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: cangio.hochiminhcity.gov.vn