UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2024

08/07/2024

Ngày 12/6/2024, UBND huyện Chợ Đồn ban hành Thông báo số 82/TBUBND về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Chợ Đồn năm 2024. Nay UBND huyện Chợ Đồn tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức như sau:

Từ ngày 03/7/2024 đến 16h30 ngày 08/7/2024 (trong giờ hành chính) Các nội dung liên quan khác thực hiện theo Thông báo số 82/TB-UBND ngày 12/6/2024 của UBND huyện Chợ Đồn. (Gửi kèm Thông báo số 82/TB-UBND ngày 12/6/2024 của UBND huyện Chợ Đồn).

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2024 của UBND huyện Chợ Đồn./.

>>>>> Xem thêm: UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn tiếp nhận viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2024

Nguồn tin: chodon.backan.gov.vn