UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

29/07/2021

UBND huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 175 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 14 chỉ tiêu

– Giáo viên Tiểu học: 52 chỉ tiêu

– Giáo viên Trung học cơ sở: 98 chỉ tiêu

– Nhân viên: 11 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 02/08/2021 đến hết ngày 31/08/2021.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

*** Tài liệu đính kèm: Bảng chỉ tiêu tuyển dụng

Nguồn tin: daitu.edu.vn