UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

23/04/2021

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/04/2021 đến hết ngày 01/06/2021

– Địa điểm: Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Đất Đỏ, Khu Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: tuyển dụng viên chức đơn vị sư nghiệp GD&DT năm 2020-2021-8-12

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: datdo.baria-vungtau.gov.vn