UBND huyện Điện Biên Đông, Điện Biên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

17/05/2021

UBND huyện Điện Biên Đông, Điện Biên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/05/2021 đến hết ngày 05/06/2021

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: pgddienbiendong.edu.vn