UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng kế toán trường học năm 2021

07/06/2021

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng kế toán trường học năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021

– Địa điểm: Ban tổ chức và nội vụ huyện Điện Biên, bản Pú Tiu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: