UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2021

17/01/2022

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2022 đến hết ngày 21/02/2022

– Địa điểm: Ban Tổ chức và Nội vụ huyện Điện Biên, bản Pú Tỉu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: huyendienbien.gov.vn